Energetický koncept

              Pokrok má své jméno

Energetický koncept Wachtel l

 

Úspora energie, úspora peněz, šetrný k životnímu prostředí

Používání energie na provoze-téma pro každého majitele pekárny. Alternativy primárních zdrojů na energetickém trhu jsou omezené, elektřina, plyn či topný olej, všechna tato média podléhají tržně politickým (monopolistickým) myšlenkách a obchodu.

Zda jsou alternativní zdroje, jako jsou dřevěné pelety či bio hořlavé látky jako řepkový olej opravdu vhodnými alternativami pro energetickou potřebu pekáren, je přinejmenším sporné.

Vedlejší efekty, doprovázející tyto nové alternativní zdroje energie, přinášejí kritické otázky a jsou kriticky posuzovány.

Pro Wachtel to byl dostatečný důvod, aby začal hledat jiné cesty.  Na IBA 2006 jsme představili řešení na bázi osvědčených a jistých médií, elektřině, plynu a topném oleji. Úspora energie, kterou lze realizovat bez negativním dopadů na chod pekárny,vykazuje své hospodárné přednosti.

Možná jsou tato nová řešení úspory energií díky inteligentním počítačovým ovládáním „wachtel OX“ nebo „wachtel MASTER“ s moduly pro „samooptimalizaci“

 

Nová generace plynových či olejových hořáku spolu s již známou, kvalitní Wachtel technologií pro pece, ukazují možnosti k efektivní redukci spotřeby energie a vše bez, či s velmi malými dodatečnými investicemi.

 

Wachtel energetický management pomocí počítačového ovládání

 

„Samooptimalizující se „ Ovládání:

 

Inteligentní počítačová ovládání OX-C a MASTER rozpoznají na základě Evidence provozních dat zcela automaticky, kdy která pečící plocha musí být připravena k osazení pečivem. Ovládání vychází z fakta, že celková kapacita pečící plochy na pekárně je využívána rozdílně dle pracovních dnů a denní doby.

Je např. častým případem, kdy na některých pekárnách je pečící plocha intenzivněji využívána v sobotu, než v pracovních dnech.

Ještě výraznější jsou rozdílné požadavky na více či méně pečící plochy v určitý časový okamžik při pečení  v obchodech. K večeru je třeba intenzivněji péci, jak při časném odpoledni, či ráno méně jak v době oběda.

 

Samooptimalizační počítačové ovládání ukládá každý týden potřebu pečící plochy dle historie uplynulého týdne a zapíná čí vypíná pečící plochy zcela automaticky.

 

Pokud je pečící plocha používána dle „zažitých“ provozních zvyklostí a časů, je pec připravená k osazení jen ca. 10 minut před skutečnou potřebou jejího využití.

Přednost: Odpovídající pečící plocha připravená v pravý okamžik, s redukovaným a optimalizovaným energetickým příkonem.

Energetický potenciál: 7-10% v produkci, 15-20% při pečení v obchodech.

 

Samozřejmě, že poslední slovo ohledně připravenosti provozu na pečení má uživatel. Nezávisle od systému, může ovládání tak spínat, jak uzná za nejvhodnější. Možnosti úspory vstupních energií záleží  vždy na efektivním využití možností systému a  výrobním výkonu pekárny.

Využijte Wachtel Energetický management Systém a jeho přednosti.

 

„Stand-by-ekologické „ÖKO“ tlačítko

Sériově jsou všechna nová OX-C a MASTER počítačová ovládání osazena ekologickým „ÖKO“ tlačítkem. Toto tlačítko dbá na to, aby byla efektivně využívána jen ta část pečící plocha, která je v daný okamžik právě potřebná. Stisknutím ÖKO tlačítka jsou etáže či skupiny etáží či pecí přesunuty do pohotovostního „stand-by“ režimu, požadovaný čas pro opětovnou „sázecí připravenost“ lze zadat na displeji. Ovládání nechá Teplotu, resp. teploty spadnout na takovou úroveň, aby k požadovanému momentu garantovalo opět sázecí teplotu v potřebné pečící ploše. Přednost: nepotřebná pečící plocha je automaticky odstavena, přesto stále rychle připravena k pečení. Tak lze energetické náklady významně redukovat. Ca. 6-10% v produkci, 10-20% při pečení v obchodech.

 

Dnes nezadává čas sepnutí pec je uživatel, nýbrž i počítačové ovládání pece. Uživatel nyní zadá efektivní časy sepnutí pecí, všechno ostatní udělá počítač. Pec či jednotlivé pečící skupiny jsou automaticky tak vytopeny, že s přihlédnutím ke všem faktorům je požadovaná pečící teplota k dispozici pouze ca. 10 min. před skutečným momentem osazení pece. To šetří energii a peníze-mezi 3-5%.

Hořáky s rychlostartem

S příchodem nové generace plynových a olejových hořáků, primárně u rotačních pecí, odpadají dosavadní, relativně dlouhé čistící časy o  ca. 20 sekundách. Hořáky nové koncepce s rychlostartem potřebují čistící čas ca. 3 sekundy-tomu odpovídá podstatně nižší pokles teploty po vsázce. Naprogramovaná teplota je dosažena rychleji.

Přednost: úspora energie ca. o 11% u rotačních peci a pozitivní vliv na kvalitu pečiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtel výměník energie

U pecí vytápěných plynem či olejem mají odpadové spaliny teplotu mezi 200-300°C . Skrze vsazenou rekuperaci odpadového tepla, lze těmto horkým spalinám odebrat část energie a použít ji k ohřevu užitkové vody. Propojením tepelného výměníku, jenž je umístěn do cesty odpadových spalin, s akumulační nádobou, jež slouží jako výměník k ohřevu užitkové vody, do uzavřeného okruhu, dochází k efektivnímu využití části tohoto tepla. Při použití této rekuperace u etážové pece Columbus s 10 m2 plochy, lze při ca. 9 provozních hodinách pece, a ca. 4 hodinách provozu hořáku získat zpět ca. 30 kWh tepla.  To stačí k ohřátí ca. 263 litrů vody na teplotu 80°C.  Např. při roční spotřebě topného oleje v množství ca. 5000 litrů a teplotě spalin o 300°C , dosahuje při tomto využití energie úspora oleje o ca. 570 litrů/rok, tj. ca. 11,4%.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Stroje pro pekárny