Boxy na přerušení kynutí

              Pokrok má své jméno

Firma  wachtel-STAMM se zabývá výrobou chladící technologie pro pekárny již více než 50 let a v tomto oboru se jedná o špičku v

oblasti kvality, inovace a spolehlivosti. Kromě jiné chladící technologie vyrábí i u celenou řadu plno a polo-automatickým

přerušením kynutí - skladování těstových kusů. Tato zařízení se dají dle velikosti, výkonu a systému rozdělit do 2 kategorií:

plnoautomatické komory GA a polo-automatické komory na skladování těstových kusů TL-A .

 

Kvalitní proces konzervace a přerušení kynutí chladem má mnoho technologických úskalí a nelze je nahradit ničím jiným než

technologií pro to určenou...vždy záleží na směru proudu vzduchu, rychlost proudění vzduchu, jeho objem, zchlazovacím výkonu

- nezaměňovat s příkonem agregátu, vlhkost, teplotní křivku, dobu odtávání  atd...

 

Následující uvedené zařízení jsou přímo proto určeny a díky velmi dlouhé praxi firmy wachtel-STAMM v tomto oboru jsou tato zařízení pro tuto technologii koncipována.

 

GA kynárenský automat (stop-kynárna):

 

jedná se o zařízení na přerušení kynutí s programovatelným opětovným vykynutí dle potřeby výroby. Do toho zařízení se dle

náročnosti vkládají vozy s nenakynutými výrobky a to buď před-chlazené v šokově-konzervačním zařízení, nebo pokud to není

potřebné tak bez předchlazení. Zařízení chladným vzduchem přeruší kynutí na dobu nezbytně dlouhou a dle požadavku obsluhy,

která určí na řídícím počítači OCTOPUS kdy má být obsah komory plně nakynutý a připravený k pečení. Po tomto nastavení se

za pomocí uloženého programu-teplotní křivky začne zařízení automaticky a v mírných krocích ohřívat a při teplotách nad 3-5°C

i mírně přidávat vzdušnou vlhkost, tak aby pečivo které začíná znovu kynout nemělo suchý povrch což je nežádoucí a v určenou

dobu je plný obsah GA nakynutý a připravený k pečení. Po tomto procesu se může celý systém opakovat, nebo využít GA jako

standardní kynárnu. Tento systém je již znám dlouhé roky. Toto zařízení je určeno na krátkodobé až střednědobé skladování-dle

podmínek maximálně na 7 dní. GA pracuje v teplotním rozmezí od -25°C do +50°C a vzdušné vlhkosti 65-95%.

Dodáváme v této konfiguraci:

GA - přední vnější část nerezová ze vzorového plechu, podlahový panel 3 mm nerez, 80 mm isolace. Uvnitř v nerezu DEWA-vzduch rozváděcí systém v nerezu s dvojitou rámovou ochranou dveří, počítač OCTOPUS zabudovaný ve dveřích. Možnost

dodat další dveře či průhledové okénko.

 

TL-A odtávací poloautomaty:

 

jedná se o zařízení na přerušení kynutí s programovatelným opětovným odtátím dle potřeby výroby. Do toho zařízení se dle

náročnosti vkládají vozy s nenakynutými výrobky a to buď před-chlazené v šokově-konzervačním zařízení, nebo pokud to není

potřebné tak bez předchlazení. Zařízení chladným vzduchem přeruší kynutí na dobu nezbytně dlouhou a dle požadavku obsluhy,

která určí na řídícím počítači OCTOPUS kdy má být obsah komory plně odtátý a připravený ke kynutí. Po tomto nastavení se za

pomocí uloženého programu-teplotní křivky začne zařízení automaticky a v mírných krocích ohřívat a při teplotách nad 3-5°C i

mírně přidávat vzdušnou vlhkost (opce), tak aby pečivo které začíná znovu kynout nemělo suchý povrch což je nežádoucí a v

určenou dobu je plný obsah TL-A odtátý a připravený k odebírání obsluhou pro potřeby výroby a vkládán do kynárny. Po tomto

procesu se může celý systém opakovat. Tento systém je již znám dlouhé roky. Toto zařízení je určeno na krátkodobé až

dlouhodobé skladování-dle podmínek maximálně na 3 měsíce. TL-A pracuje v teplotním rozmezí od -29°C do +20°C a vzdušné

vlhkosti 90-95%. Doba využití možnosti odebírání odtátých těstových kusů je ca. 12 hodin.

Dodáváme v této konfiguraci:

TL - přední vnější část a podlaha z nerezového plechu, podlahový panel 80 mm + 40 mm odvětrání = výška podlahy 120 mm, 80 mm isolace kolem. DEWA- vzduch rozváděcí systém, počítač OCTOPUS zabudovaný ve dveřích.

 

 

 

 

 

 

 

Stroje pro pekárny