Boxy na konzervaci šokovým mražením

              Pokrok má své jméno

Firma wachtel-STAMM se zabývá výrobou chladící technologie pro pekárny již více než 50 let a v tomto

oboru se jedná o špičku v oblasti kvality, inovace a spolehlivosti. Kromě jiné chladící technologie vyrábí

i u celenou řadu šokovacích - konzervačních zařízení. Tato zařízení se dají dle velikosti, výkonu a systému

rozdělit do 3 kategorií: základní COBOX HLF s MINI SWIFT určená zejména na menší výrobní šarže,

dále řada SWIFT s velkou variabilitou velikostí a výkonu, určená pro malé až velké producenty a nakonec

řada FLASH určená pro velmi intenzivní využití a pro střední až velké producenty.

 

Kvalitní proces konzervace chladem má mnoho technologických úskalí a nelze je nahradit ničím jiným

než technologií pro to určenou...vždy záleží na směru proudu vzduchu, rychlost proudění vzduchu, jeho

objem, zchlazovacím výkonu - nezaměňovat s příkonem agregátu, plocha ze které je chladný vzduch

odebírán, rychlost přechodu pod -6°C což teplota kdy mrzne voda v těstě atd...

 

Následující uvedené zařízení jsou přímo proto určeny a díky velmi dlouhé praxi firmy wachtel-STAMM v tomto

oboru jsou tato zařízení pro tuto technologii koncipována

 

 

 

 

 

Stroje pro pekárny